Groep Bier

Zythos vzw, en meer specifiek onze Groep Bier, volgt het constant veranderende landschap van brouwerijen, bierfirma’s en stekerijen voor u op. Ongeveer elke maand publiceren we nieuwe lijsten met alle officiële brouwerijen, stekerijen en erkende bierfirma’s. U kan deze lijsten hieronder terugvinden:

Wat is nu precies het verschil tussen brouwerijen en bierfirma’s?

Brouwerij

Een brouwerij beschikt over een brouwinstallatie die erkend is door de overheden, voldoet aan alle wettelijke vereisten en beschikt over alle nodige vergunningen:

  • Het bedrijf moet volledig in regel zijn met de FOD Economie op het vlak van de btw-activiteiten;
  • Het bedrijf moet beschikken over een accijnsnummer voor de productie van bier (en dus niet alleen voor de verkoop van bier);
  • De brouwerij moet beschikken over alle nodige toelatingen van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).

Bovendien moet de brouwinstallatie ook daadwerkelijk gebruikt worden om (minstens een deel van) de bieren te produceren. Het is niet nodig dat een brouwerij 100% van haar bieren zelf brouwt, bijgevolg is het dus mogelijk dat een brouwerij een deel van de bieren uitbesteedt aan een andere brouwerij (bijvoorbeeld als er capaciteitsproblemen zijn). Een brouwerij mag ook een deel van het productieproces aan een andere brouwerij uitbesteden (bijvoorbeeld het bottelen).


Landkaart met densiteit per brouwerij

Bierfirma

Een bierfirma is een bedrijf dat bieren commercialiseert en op de markt brengt, maar zelf niet beschikt over een erkende brouwinstallatie en het brouwen dus uitbesteedt.

Om als bierfirma erkend te worden, moeten deze vier voorwaarden voldaan zijn:

  • De bieren die op de markt gebracht worden, moeten originele bieren zijn (geen etiketbieren van reeds bestaande bieren);
  • De firma moet eigenaar zijn van de bieren (bv geen firma of vereniging zonder rechtspersoonlijkheid);
  • Het commercialiseren van de eigen bieren moet de hoofdactiviteit van het bedrijf zijn. Indien er nog andere activiteiten in het bedrijf zijn ondergebracht, dan moeten die ondergeschikt zijn aan de commercialisatie van het eigen bier. Hiervoor is het dus ook belangrijk dat de juiste btw-codes zijn aangegeven bij de FOD Economie;
  • De brouwerij(en) waar de bieren worden geproduceerd, moeten gekend zijn.
 
Landkaart met densiteit per bierfirma

Heeft u hier verdere vragen over? Neem gerust contact op met Groep Bier via ons contactformulier.