Ideale etiket

De geïnformeerde bierconsument

Op 13 december 2014 werd de Europese Verordening 1169/2011 betreffende de etikettering van voorverpakte voedingsmiddelen rechtstreeks van kracht in alle bij de EU aangesloten landen (d.w.z. zonder dat ze moet omgezet worden naar nationale wetgeving).

We zijn zo vrij te citeren uit de motivatie om tot die nieuwe Verordening te komen: ‘om het recht op informatie te waarborgen, moet ervoor worden gezorgd dat de consumenten de nodige informatie krijgen over de levensmiddelen die zij consumeren’ en dat hen ‘een handvat voor doordachte keuzes wordt geboden ten aanzien van de levensmiddelen die zij consumeren en dat praktijken worden voorkomen die de consument kunnen misleiden’. Prima toch, dat de EU zo om ons bekommerd is!

En wat wordt nu verplicht? Verplicht wordt o.a. de ingrediëntenlijst, de hoeveelheid van bepaalde ingrediënten, ingrediënten die intolerantie of allergieën veroorzaken, de tht- of tgt-datum, voedingswaardevermelding, land van oorsprong of plaats van herkomst indien de weglating daarvan de consument zou kunnen misleiden, enz… Afbeeldingen op het etiket mogen geen niet effectief gebruikte ingrediënten suggereren (blozende krieken afbeelden en extract of erger gebruiken, decoratieve freelgroene hopbellen afbeelden en hopextract of tetrahop gebruiken,…). Er worden bovendien normen opgelegd betreffende de zichtbaarheid en leesbaarheid van de teksten en waarschuwingen (o.a. met betrekking tot allergenen). Hoera toch!?

Maar dan komt artikel 9, lid 1, items b) (ingrediëntenlijst) en l) (voedingswaardevermelding). Dat artikel stipuleert dat voor dranken met een alcoholvolumegehalte van meer dan 1,2% een uitzondering wordt gemaakt, dat bovenvermelde vermeldingen niet verplicht zijn dus… Daar gaat onze mooie droom!

Zythos vzw vindt dat ook de bierconsument recht heeft op eerlijke en volledige informatie over het product dat hem of haar lief is, en dat er geen uitzondering gemaakt hoeft te worden voor alcoholhoudende dranken boven 1,2 vol.% alcohol.

Wat Zythos vzw (naast het al wettelijk verplichte) op het etiket zou willen vermeld zien:

  • De volledige ingrediëntendeclaratie net zoals bij andere voedingsmiddelen
  • De naam van de echte producent van het bier (en niet alleen die van de retailer, de opdrachtgever, verpakker, merkeigenaar,…)
  • Waar het bier werkelijk werd gebrouwen, m.a.w. waar de warme ketel staat
  • De botteldatum of een verwijzing ernaar
  • Of het een bier van lage, hoge, spontane of gemengde gisting is
  • Of het bier hergist is in de fles of niet
  • Of het bier gepasteuriseerd werd of niet

Het kan toch niet waar zijn dat uw trouwe viervoeters, zij het een hond, een poes, een cavia, of uw twinkelende tweepoters de kanarie, de papegaai of de bezoekers van het voederplankje in uw tuin, ja zelfs uw goudvis, beter geïnformeerd worden dan u als bierconsument?