Wat is Zythos

Onze nationale vereniging van bierproevers is opgericht als nationaal “verbond” of “confederatie” van lokale of regionale verenigingen van bierproevers. Tot eind 2002 vormde de “Objectieve Bierproevers”, of kortweg OBP de schakel tussen deze verenigingen. Als lokale vereniging onderschreven zij alle de standpunten van OBP, en organiseerden reeds een groot aantal activiteiten om het Belgisch bier te promoten.

Na het verdwijnen van OBP was er bij de lokale verenigen een zodanig enthousiasme dat het nog geen 2 maand duurde eer de nieuwe vereniging Zythos werd opgericht, met nagenoeg dezelfde doelstellingen als de OBP, en met een nieuwe enthousiaste bestuursploeg.

Onze Naam

Het lijkt een vreemde naam, maar niets is minder waar. Ontdek hier de betekenis

Doelstellingen

Zythos wil waakzaam blijven over de biercultuur. Lees hier onze doelstellingen

Statuten

Download hier in pdf de statuten die Zythos ondertekende

EBCU

Zythos werd lid van de Europese Bierconsumentenunie

Bestuur

Bekijk hier alle leden van het bestuur van Zythos

Wat betekent onze naam?

Het lijkt op het eerste gezicht misschien een vreemde naam, een naam die zeker (nog) niet gewoon in de mond ligt. Waarom koos de nieuwe nationale bier- vereniging dan voor deze naam ?

Het embryo van de naam Zythos zag het licht in 1999. Op 21 januari van dat jaar ondertekenen de Belgische Brouwers en de Belgische afdeling van de Association of European Hotel and Tourism Schools (AEHT) een convenant dat leidde tot de oprichting van het Hoger Instituut voor Bier en Gastronomie. Toen in april 1999 ook de onderwijsinspectie gunstig advies gaf aan het project, kon niets nog de start van de studiemodule ‘Bierologie’ in de weg staan.

Aanvankelijk leek deze naam, die eigenlijk bierkennis of bierkunde betekent, ook voor mij een vrij goed gekozen naam : hij doet immers wat denken aan oenologie, de Franse tegenhanger die wijnkennis of wijnkunde betekent. Nader beschouwd is deze term echter een samenraapsel van bier (= Nederlands) en logos (= Grieks), in tegenstelling tot oenologie, waarvan de beide woorddelen uit dezelfde taal, het Grieks, afkomstig zijn; oinos betekent wijn.

Beter zou dus zijn een naam te zoeken, waarbij de beide woorddelen uit het Grieks afkomstig zijn. Zo bestaat in het Grieks ZYME = leer van de gisting (denk aan enzyme) en ZYTHOS = afkooksel van gerst, bier dus. In het Frans betekent Zython trouwens Egyptisch bier.

In het Nederlands bestaan voorlopig geen afleidingen of samenstellingen van zythos. Toch zou zythologie een correcte naam kunnen zijn voor bierkennis of bierkunde. Een bierkenner is volgens deze redenering dan een zytholoog.

Toen we als nieuwe overkoepelende bierproevers- vereniging op zoek ging naar een naam, werd op een bepaald ogenblik de naam Zythos gesuggereerd en al snel begonnen de discussies zich hierop te concentreren. En toen bij de stichtingsvergadering op 22 februari de knoop moest doorgehakt worden, werd unaniem voor Zythos gekozen.

Het driemaandelijks tijdschrift van Zythos, de opvolger van Den Bierproever, krijgt de toepasselijke naam ‘De Zytholoog’.

Doelstellingen

De strijd is nog niet gestreden. De doelstellingen van OBP werden nog niet volledig bereikt. Waakzaamheid blijft nodig om onze Belgische biercultuur haar waarde en aanzien te blijven geven die zij terecht verdient. Het is dan ook niet verwonderlijk, dat haast onmiddellijk na het bekend worden van het einde van OBP een grote groep bierliefhebbers opnieuw bijeenkwam en unaniem stelde : “dit is niet het moment om te stoppen”. Uit het intense overleg dat daarop volgde en met de inbreng van alle lokale verenigingen die voorheen deel uitmaakten van OBP, is dan op zeer korte termijn een nieuwe nationale biervereniging ontstaan, die op 22 februari 2003 officieel van start ging onder de naam “Zythos vzw”.

Er was niets mis met de doelstellingen van OBP. De nieuwe vereniging heeft deze dan ook nagenoeg woordelijk overgenomen. In de statuten wordt het doel als volgt verwoord : De vereniging heeft tot doel het bewaren en bevorderen van de Belgische biercultuur in de meest ruime zin.
Daartoe zal zij :

 • Projecten organiseren en/of stimuleren die het kenbaar maken van de Belgische bieren en hun smaken bevorderen;
 • Onregelmatigheden ten overstaan van de consument aanklagen;
 • Streven naar erkenning van Belgisch bier als onderdeel van onze cultuur, brouwerijtraditie, levensstijl en gastronomie.
Acties en activiteiten

In het spoor van OBP zal Zythos verder gaan met acties en activiteiten om haar doelstellingen te verwezenlijken.

We sommen er hier slechts enkele op :

 • Blijvende aandacht en steun voor de traditionele en authentieke Belgische bierstijlen, zoals de bieren van spontane gisting (lambiek, geuze en afgeleide fruitbieren), de bieren van het type ‘oud bruin’, de tafelbieren, enz.
 • Het streven naar het vermelden van een botteldatum op de etiketten, in plaats van de niets zeggende houdbaarheidsdatum;
 • Het vermelden van een ingrediëntenlijst, zodat de consument wéét wat er in zijn bier wordt verwerkt;
 • Blijvende kritiek op het fenomeen van de etiketbieren, die voor ons een verstoring en een devaluatie van het Belgisch bierpatrimonium betekenen;
 • Blijvende strijd tegen de vervlakking en de verzoeting van de biersmaken; het stimuleren van brouwers die originele bieren met een uitgesproken smaak op de markt brengen.

Lid van Europese Bierconsumentenunie

ebcu

Verenigd Europa werd eind vorige eeuw steeds belangrijker en de Europese regelgeving kreeg steedsr meer impact op de nationale wetgevingen. Om de belangen van de bierdrinkers en dus -consumenten te verdedigen werd in 1990 de EBCU opgericht door drie landelijke bierproevers- en bierconsumentenverenigingen: CAMRA (Campaign for Real Ale) uit Groot-Brittannië, PINT (Promotie INformatie Traditioneel bier) uit Nederland en OBP (Objectieve BierProevers) uit België.

Eind 2002 hield OBP op te bestaan en in de vroege lente 2003 werd de nieuwe bierconsumentenvereniging Zythos vzw boven de doopvont gehouden. De toenmalige Raad van Bestuur stond niet afkerig tegenover de vraag van de EBCU om aan te sluiten, maar besliste toch niet te snel toe te happen. Eerst moest Zythos vzw stevig genoeg op poten staan. Van essentieel belang was ook het organiseren – en lukken ! – van het Eerste Zythos BierFestival (ZBF2004) in Sint Niklaas.

 

Er werd via internet en e-mail contact gehouden om elkaar beter te leren kennen, standpunten uit te wisselen en te bediscussiëren. Dit resulteerde in een uitnodiging aan Zythos vzw om de EBCU Strategy Conference op 20 en 21 november 2003 in Brussel bij te wonen. Daar werd een round up gemaakt van wat de EBCU in de afgelopen jaren bereikt had, en waar ze niet in geslaagd was. In het licht van de uitbreiding van Europa (op 1 mei 2004 zouden Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slowakije en Slovenië er bijkomen) en de aankomende Europese verkiezingen werd een strategie uitgedokterd hoe de EBCU in de komende zittingsperiode (2004-2009) zou moeten evolueren.

Tijdens de 29ste EBCU-meeting in het Franse Nantes op 20 maart 2004 werd de kandidatuur van Zythos vzw om toe te treden behandeld en positief beantwoord. Dit besluit werd door de Raad van Bestuur van Zythos vzw geagendeerd op de Confederatievergadering van 3 april 2004 en door de aanwezige lokale verenigingen bekrachtigd.

Bierland België is vanaf dan opnieuw vertegenwoordigd in de EBCU.

Alle info over EBCU vind je op www.ebcu.org

Bestuur

Voorzitter
 • Freddy Van Daele
Ondervoorzitter
 • Vacature
Secretaris
 • Vacature
Penningmeester
 • Lutgarde Janssens
Verantwoordelijke groep bier
 • Mark Van Pee
Verantwoordelijke PR & communicatie
 • Sara Van Daele
Verantwoordelijke ledenadministratie
 • Dany Vanschoonbeek
Verantwoordelijke groep acties
 • Vacature
Verantwoordelijke ZBF
 • Lutgarde Janssens & Luc Vandermaelen
Verantwoordelijke EBCU
 • Marc Sevenhans
Hoofdredacteur De Zytholoog
 • Fons Minne