Industriële bierwereld

Terug naar de essentie:

Een nieuwe indeling van de Belgische bier- en brouwerijwereld.

Op haar Algemene Vergadering van 29 januari 2005 te Herentals heeft de vzw Zythos een nieuwe indeling van de Belgische bier- en brouwerijwereld goedgekeurd. Samengevat komt de indeling die onze vereniging vanaf 7 maart 2005 (na afloop van het Zythos BierFestival) hanteert neer op het volgende, geformuleerd als standpunt van de vzw Zythos :
“Zythos vzw onderscheidt in de Belgische bier- en brouwerijwereld drie categorieën van ondernemingen:

1. Brouwerijen: dit zijn ondernemingen die over eigen brouwinstallaties beschikken en deze ook daadwerkelijk gebruiken voor het brouwen van hun bieren;

2. Bierfirma’s: dit zijn ondernemingen die eigenaar zijn van een of meer eigen, originele bieren en deze als hoofdactiviteit zelf commercialiseren, maar zelf niet over een brouwinstallatie beschikken om ze te brouwen;

3. Bierhandelaars: dit zijn ondernemingen die zich hoofdzakelijk met het commercialiseren van bieren van anderen bezighouden.”

TOELICHTING – Meer informatie omtrent deze indeling

TOELICHTING – Wat is Belgisch?

Lijsten Belgische brouwerijen & bierfirma’s