Bush versus Busch

Anheuser – Busch tegen Dubuisson: internationaal protest

In De Zytholoog nr. 6 konden we nog net op de valreep melden dat het Internationaal Arbitragehof te Parijs een uitspraak had gedaan in het geding dat door het Amerikaanse brouwconcern Anheuser-Busch was aangespannen tegen de Belgische brouwerij Dubuisson over het gebruik van de merknaam Bush. Zoals gemeld komt de uitspraak erop neer dat Dubuisson zijn bier nergens nog mag verkopen onder de naam Bush, behalve in de Benelux, Frankrijk, Italië, Zwitserland en Portugal. Voor alle andere landen ter wereld geldt sedert 1 juli een verbod op deze merknaam.

Protest

De beslissing lokte heel wat verontwaardigde reacties uit in binnen- en buitenland. Verschillende bierliefhebbers maakten reeds hun individueel protest per e-mail over aan Anheuser-Busch. Zij kregen zelfs een antwoord van de Amerikaanse brouwer. Een standaard-antwoord weliswaar en bepaald niet vrij van enige vorm van hypocrisie, want Anheuser-Busch beweerde dat zij “no ongoing conflict” hadden met brouwerij Dubuisson! Correct inderdaad in die zin dat het conflict niet meer ‘ongoing’ was sinds A-B haar slag had thuisgehaald in de rechtbank…
Het Britse tijdschrift “What’s brewing” plaatste de zaak in haar julinummer op de voorpagina. In scherpe bewoordingen stelde het blad:
“American rice-beer brewer and international bully-boy Anheuser-Busch has found a new victim in its campaign of courtroom intimidation. This time the multinational giant, famed for its relentless and largely fruitless challenge to Budweiser Budvar trademark rights, has turned its guns on the tiny Belgian Dubuisson brewery”.

Ook Zythos protesteert

Onze vereniging, die de verdediging van de Belgische biercultuur in al zijn aspecten tot doelstelling heeft, kon uiteraard niet achterblijven met een protest. De uitspraak van het Arbitragehof stelde ons dan wel voor een voldongen feit waaraan wellicht niets meer te veranderen viel, principieel konden we dit niet zomaar zonder commentaar laten voorbijgaan. In plaats van ons protest rechtstreeks naar Anheuser-Busch te sturen, waar het mogelijk niet bij de juiste persoon zou terechtkomen en onopgemerkt verdwijnen, kozen we ervoor onze reactie over te maken via de importeur van het Amerikaanse Bud-bier in België. We stuurden dus volgende brief naar brouwerij Corsendonk in Turnhout:

Geachte Heer Keersmaekers,

Wij zenden u dit schrijven in uw hoedanigheid van invoerder van het bier van de Amerikaanse brouwerij Anheuser-Busch.

Begin vorige maand heeft het Internationale Arbitragehof in Parijs uitspraak gedaan in een geding dat door brouwerij Anheuser-Busch was aangespannen tegen de Belgische brouwerij Dubuisson in Pipaix. Als gevolg hiervan is het brouwerij Dubuisson nog slechts in 7 Europese landen toegelaten om haar uitstekende bier “Bush” onder die naam te verkopen. In alle andere landen ter wereld is het Dubuisson verboden deze merknaam te gebruiken, omdat Anheuser-Busch dit te sterk gelijkend vindt op haar eigen naam Busch.

Hoewel op het puur formele vlak de hele procedure allicht volgens alle wettelijke regels is verlopen, vindt onze vereniging de actie van brouwerij Anheuser-Busch tegen brouwerij Dubuisson dermate buiten alle proporties en getuigend van een totaal gebrek aan redelijkheid, dat wij ons genoodzaakt zien hiertegen ons protest kenbaar te maken.

Het brouwerijconcern Anheuser-Busch produceert jaarlijks ongeveer 152.000.000 hectoliter bier. Brouwerij Dubuisson produceert per jaar 18.000 hectoliter bier, waarvan ongeveer 20 % – 3600 hectoliter – bestemd is voor de export. Met deze cijfers voor ogen kan moeilijk beweerd worden dat brouwerij Dubuisson op enig moment of op welke manier dan ook een bedreigende concurrentie vormt voor brouwerij Anheuser-Busch! Bovendien moet men daarbij voor ogen houden dat de export van Bush Beer naar de USA al jaren gebeurt onder de naam Scaldis, zodat brouwerij Dubuisson zelfs met dit geringe volume geen verwarring heeft willen scheppen met het massavolume van Anheuser-Busch op haar eigen thuismarkt.

Wat het bier zelf betreft kunnen wij ons moeilijk voorstellen, dat er ook maar één bierliefhebber ter wereld zich kan vergissen tussen het 12 % sterke, amberkleurige bier met uitgesproken smaak van brouwerij Dubuisson en het lichte, blonde en neutraal-zoetige bier van brouwerij Anheuser-Busch. Het zou zijn alsof iemand zwart niet van wit kan onderscheiden!

Ondanks deze door iedereen vast te stellen feiten – een overduidelijk verschil in stijl en smaak van de bieren, en een dermate groot verschil in productievolume dat van enige concurrentie geen sprake kan zijn – vindt brouwerij Anheuser-Busch het toch nog nodig brouwerij Dubuisson lastig te vallen met een juridische procedure over de merknaam Bush. Het getuigt naar ons gevoel van een bijna paranoïde angst en een egoïstische mentaliteit, die niets of niemand ook maar enig licht in de ogen gunt, zelfs niet de allerkleinste brouwerij waarvan men niets te vrezen heeft. Het misbruik dat Anheuser-Busch maakt van haar kapitaalkracht – een gegeven waarvan een brouwerij als Dubuisson alleen maar kan dromen – om een kleine brouwerij de duivel aan te doen, kan alleen maar afkeer opwekken.

Als vereniging die zich tot doel gesteld heeft de Belgische biercultuur in al zijn aspecten te verdedigen, wensen wij onze verontwaardiging en ons protest te uiten tegen de wijze waarop een kleine Belgische brouwerij wordt lastiggevallen door een mondiale brouwerijgigant. Ons land is wereldwijd bekend als een bierparadijs en in niet geringe mate wordt die reputatie bepaald door de excellente bieren van onze kleine brouwerijen. In een stagnerende binnenlandse biermarkt is het voor deze brouwerijen van zeer groot belang dat zij niet geremd worden in hun export. Juridische procedures, gebaseerd op in wezen belachelijke gronden, kosten hen daarbij alleen maar geld en vormen een bedreiging voor hun overlevingskansen.

In het licht van het gebeurde kunnen wij alle bierliefhebbers alleen maar oproepen en aanraden om geen bieren van brouwerij Anheuser-Busch meer te consumeren. Wij realiseren ons dat deze oproep gezien het productievolume van de Amerikaanse brouwerij eerder een symbolische daad is, maar menen dat wij er desondanks niet omheen kunnen in deze zaak een principiële houding aan te nemen.

Het zou ons verheugen, indien u onze bezwaren en protesten zou willen overmaken aan uw Amerikaanse leverancier, en ons tevens zou willen mededelen welke uw eigen mening is over deze aangelegenheid.

Antwoord

Op 23 juli ontvingen we een antwoord van Jef Keersmaekers, gedelegeerd bestuurder van brouwerij Corsendonk.

Brief_Casimir

Op het ogenblik dat we deze tekst schreven, was nog geen reactie van Anheuser-Busch zelf ontvangen.

EBCU

Ook de Europese BierConsumenten Unie (EBCU), waarvan Zythos lid is, hield zich met de zaak bezig. Op 31 juli, bij de aanvang van het Great British Beer Festival, werd een persbericht verspreid. Daarin werd onder meer gesteld:
– De actie van Anheuser-Busch tegen Dubuisson is onredelijk en onnodig.
– De kleine traditionele Belgische brouwer betekent geen bedreiging voor A-B.
– Het is hoogst onwaarschijnlijk dat consumenten in verwarring geraken tussen de bieren van Dubuisson en de massaproducten van Anheuser-Busch.
Terry Lock, voorzitter van de EBCU, verklaarde: “Een dergelijke actie tegen een kleine brouwerij die al honderden jaren operationeel is, ruikt naar bullebaktaktieken. We kunnen niet toelaten dat een grote wereldfirma zomaar over de grote Europese brouwerijtradities heenwalst. De beroemde Budejovicky Budvarbrouwerij in Tsjechië lijdt al jaren onder de acties van de advocaten van A-B, en nu ondervindt een ander beroemd biermerk de wettelijke macht van ’s werelds grootste brouwer. Anheuser-Busch mag zijn bier dan al beschouwen als de ‘king of beers’, het betekent nog niet dat zij zich zouden mogen permitteren over de Europese bierindustrie te heersen”.

Petitie

Tijdens het Great British Beer Festival werd ook een petitie gelanceerd, waarvan de resultaten in september aan de Europese Unie werden gepresenteerd. In de petitie werd de Europese Unie opgeroepen de nodige stappen te ondernemen om het Europese brouwerfgoed te beschermen. De tekst luidde voluit als volgt:

“We the undersigned call upon Anheuser-Busch to respect the diversity of Europe’s independent brewing industry and its long established beer brands. Furthermore in the light of recent court decisions to restrict the use of certain European Union beer brand names, including Budweiser Budvar and Dubuisson Bush, we call upon the European Union to act to protect the integrity of long-established European beer brand names”.

Over de resultaten van de petitie en de reactie van de Europese Commissie waren ons bij het schrijven nog geen gegevens bekend. Dit is in elk geval een zaak die blijvende aandacht vergt.

Casimir Elsen (augustus 2004)

Zie ook :
Artikel Zytholoog 6

www.bush-beer.com