BAB

Brugse Autonome Bierproevers logo

De “Brugse Autonome Bierproevers VZW”, afgekort BAB VZW, is een confederatielid van de nationale bierproeversvereniging ZYTHOS .

Aangezien wij een confederatielid zijn van ZYTHOS zijn onze doelstellingen gelijklopend met deze van onze moedervereniging.

Concreet houdt dit het volgende in :

Het doel van de vereniging is het bewaren en bevorderen van de Belgische biercultuur in de meest ruime zin. Om haar doelstellingen te bereiken kan de vereniging onder andere (niet limitatieve lijst):

  1. Evenementen en projecten organiseren en/of stimuleren die het kenbaar maken van de Belgische bieren en smaken bevorderen.
  2. Onregelmatigheden ten overstaan van de consument met betrekking tot het Belgisch bier aanklagen.
  3. Streven naar erkenning van Belgisch bier als onderdeel van onze cultuur, brouwerijtraditie, levensstijl en gastronomie.
  4. Alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de realisatie van voorgaande doelstellingen.

De vereniging heeft geen winstdoelen.

Belangrijkste activiteiten

Brugs Bierfestival:
1ste volledig weekend van februari - http://www.brugsbierfestival.be/

Lidmaatschaps-voorwaarden

Lidmaatschap BAB 25 EUR
-23 jaar: 5 EUR korting

Contact

Astridlaan 37
8310 Assebroek
Telefoon: 050/36 32 03